Najlepšie mazivá

 
 
Špeciálne mazivá Klüber Lubrication.
   

Plastické mazivá. Mazací olej, aktívna prísada a spevňovadlo sú komponenty ktoré udeľujú plastickému mazivu jeho charakteristiku. Depotný efekt a s ním spojené dlhé zotrvanie na mazacích miestach sú dve vinikajúce silné stránky. Paleta produktov Klüber obsahuje plastické mazivá, podľa použitia, rezistentné voči médiám a odolné teplotám, chrániace proti korózii.Sú úsporné, biologicky rýchlo odbúrateľné a vhodné aj pre potravinársky priemysel.

Mazacie oleje sa skladajú zo základového oleja a aktývnej prísady. Táto skupina mazív, ktorá je garantom dobrého odvodu tepla a vďaka jej výraznej zatekavosti a zmáčavosti, sa uprednosťnuje pri nasadení u strojov, elementov a súčastí. Reťaze, klzné ložiská, prevodovky získavajú s mazacími olejmi Klüber účinný ochranný plášť, ktorý je podĺa použitia vhodný taktiež pre potraviny lebo je rýchlo odbúrateľný.

Pasty. Keď sa zmieša základový olej, zpevňovadlo, aditivum a pevné mazivo do mazacej pasty, vzniká produkt, ktorý odoláva mnohým zaťaženiam. Mazivo pre silové a tvarové spoje, vysoko výkonné, je vybavené výraznými vysokotlakými schopnosťami. Pôsobí proti tribokorózii, zadrhávaniu alebo zadieraniu. Mazacie pasty Klüber sú podľa zloženia odolné voči vode a vodným parám, stálé voči vysokým teplotám, ale i rýchlo biologicky odbúrateľné.

  Separačné a chladiace látky. Mazanie nekončí ochranou proti korózii a minmalizácie opotrebenia. Mazanie taktiež znamená oddeliť a vytiahnuť z formy. Ako už pri liatí, zvarovaní alebo frézovaní, slúžia mazivá ako báza, aby to, čo nepatrí dokopy, zostalo oddelené. Ponúkame širokú škálu separačných látok pre rôzne použitia.

Čističe. Rôzne povrchy ako drevo, kov alebo ľudská koža majú byť očistené šetrne ale účinne. Dôkladne avšak bez zanechaní škôd. Ponúkame široký sortiment silných čističov, ktoré demonštrujú silu a aj tak sú šetrné voči prostrediu a človeku.

Mazivá pre farmaceutický a potravinársky priemysel musia byť bezpodmienečne vyhovujúce zákonným opatreniam pre potraviny, zdravotne nezávadné, chuťovo a pachovo neutrálné, medzinárodne schválené. Ďalej tieto mazivá určené pre potravinársky priemysel musia vyhovovať všeobecným technickým požiadavkám ako znižovať trenie, znižovať opotrebenie, chrániť proti korózii, odvádzať teplo a mať tesniace účinky. Na základe určených zoznamov surovín sú vydávané schválenia od USDA (United States Departmen of Agriculture) vždy v dvoch kategóriách.

Food Grade Lubricant podľa USDA H1 – vhodné pre príležitostné, technicky nezameniteľný kontakt s potravinou

Špeciálne mazivo podľa USDA H2 – doporučené k všeobecnému použitiu v potravinárskom priemysle za predpokladu, že kontakt s potravinou je úplne vylúčený

 

 

 

 
 
Jazyk
 
  Slovenský |  
     
     
foto
     
Novinky  
     
     
     
     
 

 
     
Kontakt
 
     
  tel. č.: 037 78 19 059  
  fax: 037 78 19 059  
  mobil: 0903 477 693  
     
  info@bemarc.sk  
     
  Adresa:  
     
  BEMARC, s.r.o.  
  Hájske 199  
  951 33 Hájske  
     
     
               
© BEMARC, 2010