podlahová krytina norament noraplan

 

Najlepšie podlahové krytiny, tesnenia a mazivá.

 
 
Nora kaučukové podlahové krytiny
   

Hospodárnosť pri spracovaní a užívaní

Kaučukové podlahové krytiny nora® predstavujú presvedčivý pomer medzi cenou a výhodami používania. Najvyššia kvalita, vysoká odolnosť proti opotrebeniu a praktické spracovanie sú tu preto smerodajné.

 • extrémne dlhá životnosť a mimoriadne vysoká odolnosť voči opotrebeniu
 • rozmerová stálosť, preto nie je nutné zvarovanie
 • hospodárne čistenie, lebo extrémne hustý, uzatvorený povrch nevyžaduje dodatočný náter

Kaučukové podlahové krytiny. Jednoduchú a bezpečnú pokládku umožňuje:

 • bežné náradie
 • praktické pracovné rozmery a váhy
 • veľmi elastický, jednoducho rezateľný materiál
 • pokladanie pomocou ekologicky nezávadných lepidiel
 • vysoký útlm kročajového hluku bez dodatočných opatrení k útlmu hluku
 • rozsiahle príslušenstvo a schodiskové tvarovky norament
 • poradenská služba pre použitie a servis

 

Kaučukové podlahové krytiny a ich príkladná ekologická nezávadnosť

Riešenia adaptované na životné prostredie sú cieľom pri výrobe a uplatňujú sa radu rokov v praxi: Od výberu surovín, cez rozvoj, výrobu a využitie až po recykláciu.

 • hodnotné suroviny
  ako priemyslové a prírodné kaučukové kvality, prírodne sa vyskytujúce minerály a ekologicky nezávadné farebné pigmenty
 • ekologicky nezávadná výrobná metóda a balenie
 • bez PVC, zmäkčovadiel (ftalátov) a halogénov (napr. chlór)
 • bezpečnosť v prípade požiaru
  bez plynného chlorovodíku, kyseliny soľnej, dioxínov a ftalátov
 • šetrením zdrojov dlhodobé užívannie a vysoká odolnosť voči opotrebeniu
 • nevyžadujú dodatočný náter -
  nízke zaťaženie odpadových vôd

 

Simrit tesnenia
   

Simrit

sa už mnoho rokov zasadzuje o inovatívne riešenia v oblasti techniky utesňovania a vibračnej techniky v súlade s individuálnymi požiadavkami zákazníkov z odboru výroby polnohospodárskych a stavebných strojov, využívania veternej energie, pohonnej techniky a z mnohých ďalších odvetví. Využite kompletný rozsah našich poskytovaných služieb, ktorý Vám umožní výhodné postavenie v konkurenčnom boji:

- zabezpečí Vám technologický predstih vďaka permanentným inováciám

- šetrí Váš čas a Vaše náklady metódou Single-Sourcing: zdroj zaobstarávania výrobkov s vynikajúcim programom produktov

- umožní Vám zvýšenie úžitkovosti na základe predĺženia životnosti jednotlivých agregátov vďaka jedinečnosti použitých technických materiálov

- zabezpečí Vám predstih pred Vašou konkurenciou vďaka širokej palete poskytovaných servisných služieb

Využitie tesnení Simrit

Pohonná technika:

Tesniace prvky Simrit a komponenty na tlmenie vibrácií nachádzajú uplatnenie v motoroch, spojkách, prevodovkách, brzdách a na klbových hriadeľoch.

Napríklad:
Robustné tesniace krúžky na utesňovanie rotujúcich hriadeľov, ktoré znesú vysoké zaťaženie.

 

Poľnohospodárske stroje:

Simrit presne pozná technické a ekonomické požiadavky výrobcov poľnohospodárskych strojov. Špecialisti v spoločnosti Simrit sa už mnoho rokov snažia o čo najlepšie tlmenie vibrácií ako aj optimalizovanie spoľahlivosti výrobkov aj pri veľkej miere zaťaženia nečistotou počas prevádzkového režimu.

Napríklad:
Hydraulické utesňovacie systémy Merkel na optimálne utesňovanie z hľadiska trenia a únikov média.

Stavebné stroje:

Optimálna tesniaca a protivibračná koncepcia Simrit prvkov prispieva k vylepšeniu šancí Vašich výrobkov na trhu. 

Napríklad:
Hydropúzdra (hydraulické púzdra) na optimálne uloženie kabín a vodičov

Hydraulické a pneumatické systémy:

špeciálne požiadavky na životnosť a ekologickosť hydraulických a pneumatických systémov sú spojené s vysokými nárokmi na tesnenia. Tesnenia Simrit spĺňájú všetky nároky na kvalitu a životnosť.

 

Klüber Lubrication mazivá
   

Plastické mazivá

Mazací olej, aktívna prísada a spevňovadlo sú komponenty ktoré udeľujú plastickému mazivu jeho charakteristiku. Depotný efekt a s ním spojené dlhé zotrvanie na mazacích miestach sú dve vinikajúce silné stránky. Paleta produktov Klüber obsahuje plastické mazivá, podľa použitia, rezistentné voči médiám a odolné teplotám, chrániace proti korózii.Sú úsporné, biologicky rýchlo odbúrateľné a vhodné aj pre potravinársky priemysel.

Mazacie oleje

skladajú sa zo základového oleja a aktývnej prísady. Táto skupina mazív, ktorá je garantom dobrého odvodu tepla a vďaka jej výraznej zatekavosti a zmáčavosti, sa uprednosťnuje pri nasadení u strojov, elementov a súčastí. Reťaze, klzné ložiská, prevodovky získavajú s mazacími olejmi Klüber účinný ochranný plášť, ktorý je podĺa použitia vhodný taktiež pre potraviny lebo je rýchlo odbúrateľný.

Pasty.

Keď sa zmieša základový olej, zpevňovadlo, aditivum a pevné mazivo do mazacej pasty, vzniká produkt, ktorý odoláva mnohým zaťaženiam. Mazivo pre silové a tvarové spoje, vysoko výkonné, je vybavené výraznými vysokotlakými schopnosťami. Pôsobí proti tribokorózii, zadrhávaniu alebo zadieraniu. Mazacie pasty Klüber sú podľa zloženia odolné voči vode a vodným parám, stálé voči vysokým teplotám, ale i rýchlo biologicky odbúrateľné.

 

Mazivá pre farmaceutický a potravinársky priemysel

musia byť bezpodmienečne vyhovujúce zákonným opatreniam pre potraviny, zdravotne nezávadné, chuťovo a pachovo neutrálné, medzinárodne schválené. Ďalej tieto mazivá určené pre potravinársky priemysel musia vyhovovať všeobecným technickým požiadavkám ako znižovať trenie, znižovať opotrebenie, chrániť proti korózii, odvádzať teplo a mať tesniace účinky. Na základe určených zoznamov surovín sú vydávané schválenia od USDA (United States Departmen of Agriculture) vždy v dvoch kategóriách.

Food Grade Lubricant podľa USDA H1 – vhodné pre príležitostné, technicky nezameniteľný kontakt s potravinou

Špeciálne mazivo podľa USDA H2 – doporučené k všeobecnému použitiu v potravinárskom priemysle za predpokladu, že kontakt s potravinou je úplne vylúčený

 

 

 

 
 
Jazyk
 
  Slovenský |  
     
     
foto
     
Informácie  
     
   
     
     
 
 
     
Kontakt
 
     
  tel. č.: 037 78 19 059  
  fax: 037 78 19 059  
  mobil: 0903 477 693  
     
  info@bemarc.sk  
     
 
Adresa:
 
BEMARC, s.r.o.
Hájske 199
951 33 Hájske
 
  Adresa:  
     
     
     
               
© BEMARC, 2010