Najlepšie hadice, kompenzátory a priemyselné spojky.

 
 
Gumenné hydraulické hadice
 
       
  Gumenné hadice

Gumené hydraulické hadice sú vysokotlaké hadice podľa normy DIN 20022, kde patria GH1SN, GH2SN, GH1ST, GH2ST a podľa normy DIN 20023, kam patria hadice GH4SP, GH4SH.

Konštrukcia
- vnútorná vrstva zo syntetickej gumu
- jednovrstvové až štvorvrstvové armovanie z oceľového drôtu (podľa typu hadice)
- vonkajšia vrstva zo syntetickej gumy odolnej voči ozónu

Použitie
Vysokotlaké hydraulické hadice sú určené k prenosu tlakovej energie pracovnej kvapaliny a k doprave vody, vodných emulzií minerálnych a hydraulických olejov, pohonných hmôt (okrem benzínu), plastických mazív pri teplote dopravovanej látky -40C až 100C a pri teplote vonkajšieho prostredia -40C až 80C. Tlaková odolnosť gumených hydraulických hadíc je do 500 bar.

Ďalšie ponúkané typy hadíc:
- hadice k čistiacim zariadeniam GHHW1T
- hadice s textilným armovaním GH2TE, GH3TE

Vonkajšie ochrany:
- kovová špirála kruhového alebo obdĺžnikového prierezu z vysokokvalitného pružinového drôtu
- plastová špirála z vysokoflexibilného plastu
- tepelné ochrany na báze keramických a sklených vlákien

 

   

 

 

 

 
Termoplastové hydraulické hadice
       
  Termoplastické hadice

Do tejto kategórie zaraďujeme hadice s vnútornou vrstvou z polyamidu (označ. N), z polyestru (označ. H) alebo teflónu (označ. T).

Termoplastové hydraulické hadice sú vývojovo nové hadice a majú mnoho predností voči gumeným hydraulickým hadiciam:
- vysokú pružnosť a ohybnosť
- malý polomer ohybu, spravidla 6 násobok DN hadice
- odolnosť voči agresívnym médiám
- minimálne opotrebenie vnútornej vrstvy

Konštrukcia
- vnútorná vrstva: polyamid PH2040N, PH2370N, polyester PH2040H, teflon PH2030T, PH2033T
- armovanie z oceového alebo nerezového drôtu
- vonkajšia vrstva z čierneho polyuretánu

Použitie
Termoplastové hydraulické hadice je možné použi» vo všeobecnej hydraulike na báze hydraulických alebo syntetických olejov, v hydraulických zariadeniach, zemných strojoch. Hadicovina PH2040N je vhodná na prepravu farieb a nápojov. Teplota použitia je pre médiá od -40C do 110C.

Hadicovina PH2030T je určená na prepravu agresívnych médií a pary pre teploty média od -70C do 150C.

Tlaková odolnosť termoplastových hydraulických hadíc je do 1600 bar.

Vonkajšie ochrany:
- kovová špirála kruhového alebo obdĺžnikového prierezu z vysokokvalitného pružinového drôtu
- plastová špirála z vysokoflexibilného plastu
- tepelné ochrany na báze keramických a sklených vlákien

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 


.

 

 

 
 
Jazyk
 
  Slovenský |  
     
     
foto
     
Informácie  
     
   
     
     
 
 
     
Kontakt
 
     
  tel. č.: 037 78 19 059  
  fax: 037 78 19 059  
  mobil: 0903 477 693  
     
  info@bemarc.sk  
     
 
Adresa:
 
BEMARC, s.r.o.
Hájske 199
951 33 Hájske
 
     
     
     
     
               
© BEMARC, 2010